Opvang buiten schooltijd

 Onze school heeft de voor- en naschoolse opvang uitbesteed aan kinderopvang 
"De kleine Wereld". Op dit moment bied De Klein Wereld voorschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Naschoolse opvang wordt maandag t/m vrijdag aangeboden. 
Verschillende organisaties organiseren na schooltijd allerlei activiteiten in de buurt. Sporten, toneelspelen, dansen, kunst... Zie voor een selectie onder het kopje 'naschoolse activiteiten' 


.