Toelichting op de jaarrekening 2016-2017

De meeste kosten gemaakt door de Ouderraad komen ieder jaar weer terug. Zo levert de Ouderraad al sinds jaar en dag
een bijdrage aan: het Sinterklaasfeest, kerst, pasen, de musical en de nacht van acht, het eindfeest en de sportdag.
Ook draagt de Ouderraad bij aan het uitje voor alle kleuters en de kinderboekenweek. Afgelopen schooljaar waren er een
aantal specifieke kosten die toelichting behoeven. Zo vielen de oude kerstbomen bijna uit elkaar en heeft de Ouderraad
voor elke klas een nieuwe kerstboom verzorgd, net als de bomen in de gangen. 
In het verleden (langer dan 10 jaar geleden) was een behoorlijke reserve opgebouwd. Dit geld bleef alsmaar op de rekening staan.
De directie heeft toen een beroep gedaan op de Ouderraad om de Theo Thijssen te helpen de kinderen het digitale tijdperk in te
loodsen. Uiteraard zijn dit normaal gesproken kosten die door de school gedragen horen te worden. Echter, door de afwezigheid
en wisseling van directeuren de voorgaande jaren, voor Francesca Hand als directrice werd aangesteld, is geen investering
aangevraagd voor de aanschaf van computers.
Daardoor dreigde de Theo Thijssenschool op dit gebied een achterstand op te bouwen. Besloten is uiteindelijk de reserves uit het
verre verleden hiervoor aan te wenden. Dit verklaart het negatieve resultaat.

Jaarrekening 2017-2018
Jaarrekening 2016-2017


.