Interne contactpersoon: luisterend oor en wegwijzer

Om te kunnen leren en werken moeten kinderen en volwassenen zich veilig voelen op school. Daarom heeft iedere school een sociaal veiligheidsplan. Onderdeel van dit plan is het aanstellen van een of meer ‘interne contactpersonen’.

Een interne contactpersoon is iemand met wie je kunt praten over eventuele sociale onveiligheid binnen de school. Over een verontrustende gang van zaken of over iemands (nalatig) gedrag. Een soort vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon is er voor leerkrachten, ouders én kinderen.

Waarover klop je aan bij een interne contactpersoon?

Je kunt aankloppen over alle kwesties die met de school te maken hebben en die je zelf niet met de betrokkene kan of durft af te handelen. Het kan gaan over hoe dingen georganiseerd zijn, over het onderwijs of over opvoedkundige zaken. Bijvoorbeeld:

  • je voelt je als ouders van een gepest kind door de leerkracht en directeur niet serieus genomen;
  • je vindt als leerkracht dat het management je onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega;
  • en natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Wat kun je van de interne contactpersoon verwachten?

De interne contactpersoon kan je bijstaan. Je kunt je verhaal vertellen en steun krijgen bij het vinden van een oplossing. Zij luistert, helpt je zelf oplossingen te vinden voor het probleem of anders de juiste klachtroute te volgen. De interne contactpersoon helpt de juiste stappen te nemen, maar is geen bemiddelaar tussen jou en de school.

In ernstige gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de interne contactpersoon je naar de externe (bovenschoolse) vertrouwenspersoon of adviseert je rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de landelijke klachtencommissie. De interne contactpersoon is de eerste schakel als sprake is van een klacht en maakt deel uit van de wettelijk verplichte klachtenregeling van iedere school.

Hoe vertrouwelijk zijn gesprekken met de interne contactpersoon?

De interne contactpersoon zal nooit zonder medeweten van een ‘klager’ praten met degene over wie de klacht gaat of met zijn/ haar achterban. Zij kan alleen nooit strikte geheimhouding beloven. Zij hanteert een code: pas na anoniem overleg met de school en als de interne contactpersoon alles heeft gedaan om de situatie open te breken, zal zij - na het informeren van de klager - de geheimhouding doorbreken. De reden hiervoor is dat de interne contactpersoon door een klacht iets te horen kan krijgen wat de veiligheid van de kinderen of medewerkers in gevaar brengt. In dat geval weegt de veiligheid op school zwaarder dan de vertrouwelijkheid van de informatie.

Wie zijn de interne contactpersonen binnen de school?

Er zijn vier interne contactpersonen op de Theo Thijssenschool. Deze contactpersonen zijn er voor iedereen: voor de ouders, de leerkrachten en de kinderen.

De Theo Thijssenschool heeft er voor gekozen om een ouder te benoemen als interne contactpersonen voor de ouders, een leerkracht als interne contactpersoon voor de leerkrachten en voor alle kinderen twee bekende en vertrouwde leerkracht als interne contactpersoon voor de kinderen.

De interne contactpersoon voor de leerkrachten: Karin Borst (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De interne contactpersonen voor de kinderen: Lieselot Moed (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Younes Jabboury (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De interne contactpersonen voor de ouders: Katja van Oirschot (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) / 06-281 279 86). 


.