Onze missie: zin om te leren

Vanaf hun vierde jaar brengen kinderen een flink deel van hun dagen door op school. De grootste uitdaging is dan te laten ervaren dat leren leuk kan zijn. Pas dan zal het leren succesvol zijn. De klas moet pret hebben, ook als het gaat om het aanleren van de belangrijke basisvakken.

We organiseren daarnaast allerlei activiteiten die het schoolleven extra plezierig maken en waarmee kinderen andere belangrijke capaciteiten ontwikkelen. Denk aan creativiteit, kunstzinnigheid, verantwoordelijkheid voor de natuur en sportiviteit. Zo gaan we naar musea en theatervoorstellingen, werken in de schooltuin en komen er muzikanten, kunstenaars, wetenschappers en schrijvers op school.

Vijf pijlers

Goed onderwijs, verantwoordelijkheid, vertrouwen, plezier en eigenheid. Deze vijf pijlers vormen de basis voor onze visie en leiden tot onze missie: zin om te leren

 

De kleuters in de heterogene groep 1-2 krijgen thematisch les. Vanaf groep 3 krijgen kinderen in een homogene basisgroep (één leerjaar samen) les. We gebruiken hiervoor methodes voor technisch en begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. En natuurlijk hoort ook gym hierbij. Wereldoriëntatie bieden we geïntegreerd aan waarbij onderzoekend leren centraal staat.

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht, waardoor de leerkracht twee keer per week kan werken met een halve groep.

 

 

 


.