Coronacrisis en toelatingsbeleid 
Als gevolg van de Coronacrisis is de school voor ouders gesloten. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd. 
 
Op de website kunt u alvast ons schoolplan lezen. Hierin staat vermeld hoe de Theo Thijssenschool onderwijs geeft. Wat onze onderwijskundige uitgangspunten zijn en wat de Theo Thijssenschool uw kind gedurende de schooltijd te bieden heeft. Daarnaast bevat ze informatie over de schoolorganisatie, de werkwijze binnen en buiten de groepen en de dagelijkse gang van zaken.
Ook het bekijken van de nieuwsbrieven geeft een goed beeld van wat er op de Theo Thijssenschool gebeurt. 
 
 
Voor ouders van kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2017:  
Inleveren van het voorkeursformulier 
Uiterlijk woensdag t/m 4 november a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
 
Helaas kunnen wij geen rondleidingen in de school geven zoals wij gewend zijn. Graag willen wij u wel in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken. 
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een individuele rondleiding. 
 
 
Voor ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2017 t/m 2020: 
Wij vragen jullie om de website in de gaten te houden. In juni zullen wij een nieuw plan van rondleidingen plaatsen. 
 
 
Voor ouders van zij instromers
Ouders die opzoek zijn naar een nieuwe school voor kinderen die al vier jaar of ouder zijn, vragen wij te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vermeld in deze mail de naam, geboortedatum en het leerjaar van uw kind, uw adres, de reden van overstap, de gewenste datum van overstap en de huidige school. 
Wij zullen contact met u opnemen over de mogelijkheden. 
 

Kom gerust kijken

Wilt u meer informatie over onze school en eens een kijkje komen nemen? Dan kunt u een afspraak maken voor een individuele rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur Francesca Hand. U kunt haar mailen op het mailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het maken van een afspraak.

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. 
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

  • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.

  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

  • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

  • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

  • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

 In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

  1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

  2. uw kind zit op een IKC;

  3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;

  4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 
- kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017 4 november 2020

 Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

 

Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.

 

a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

 

De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 

Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de
helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op de website van het BBO
bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.


.