Inschrijven en toelating 

Openbaar onderwijs De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs houdt in dat elke levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuiging wordt gerespecteerd. Het betekent ook dat elk kind welkom is als er plaats is. Bijna alle kinderen komen uit de directe omgeving van de school. Kom gerust kijken! Alle belangstellende ouders zijn welkom op vrijdagochtend om 9 uur op de Anjeliersstraat. Eén van de leden uit het managementteam kan dan over de school vertellen, vragen beantwoorden en een rondleiding verzorgen. De school heeft zes kleutergroepen, twee op de Westerstraat en vier op de Anjeliersstraat. Kleuters kunnen dedag na hun vierde verjaardag naar school. Voor de plaatsing van leerlingen in hogere groepen geldt dat leerlingen in principe ingedeeld worden in de groep waar ze gezien hun leeftijd thuis horen. Natuurlijk is het mogelijk dat wij hiervan afwijken, bijvoorbeeld na overleg met de vorige school.

Toelatingsregels

Het toelatingsbeleid in Amsterdam geldt voor alle kinderen die naar een Amsterdamse school gaan. Als een kind 2 1/2 jaar is, ontvangen ouders een informatiebrief en aanmeldformulier van de gemeente. Ieder kind heeft op 8 dichtstbijzijnde scholen voorrang. Op het aanmeldformulier vult u in volgorde van voorkeur minimaal 5 scholen in. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor kinderen, gelden er voorrangsregels en zal er geloot moeten worden. Kijk daarom goed op welke scholen u voorrang heeft. Onderstaande volgorde van de voorrangsregels wordt gebruikt als er meer aanmeldingen dan plaatsen op een school zijn: 1. Een kind heeft een ouder broertje of zusje op school op het moment dat het 4 jaar wordt; 2. a. Een kind heeft een VVE-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de voorschool die bij de school hoort. Deze school is tevens een voorrangs school van uw kind; b. Een kind gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) waar de school onderdeel van is. Deze school is tevens een voorrangschool van uw kind; 3. Een van de ouders heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school; 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool. Voor meer informatie zie: https://schoolwijzer.amsterdam.nl

Drie toelatingsmomenten

Het schooljaar wordt voor een evenwichtige plaatsing van de kinderen in drie periodes verdeeld. - februari; plaatsing kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 december - juni; plaatsing kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april - november; plaatsing kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus

Toelating leerlingen speciale onderwijsbehoeften

In principe worden leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toegelaten, tenzij de complexiteit van de handicap niet hanteerbaar is voor onze school. Voor ons ligt de grens van toelating tot onze school daar waar de ontwikkeling van het kind zelf in het geding is en waar leer- en gedragsproblemen kunnen leiden tot een zodanige verstoring van de voortgang van de onderwijsleerprocessen, dat handhaving redelijkerwijs niet van een schoolteam mag worden verwacht. Iedere aanmelding wordt door ons apart beoordeeld. In een aanmeldingsgesprek laten we ons zoveel mogelijk door de ouders informeren over de mogelijkheden en vooral ook de onderwijsvraag van het kind. De adviseur Passend Onderwijs van het bestuur kan hierin ook adviseren.


.