Cultuureducatie

In het gewone lesprogramma wordt aandacht gegeven aan voordracht, expressie en muzikale ontwikkeling (zang) Daarnaast worden ieder jaar op de Theo Thijssenschool veel activiteiten op het terrein van cultuureducatie ontplooid. De organisatie daarvan is in handen van cultuurcoördinator Désirée. Ook dit jaar staat er weer een scala aan activiteiten op kunst-, toneel- en muziekgebied op het cultuurwerkplan.

Speciale activiteiten 2017-2018 

- theatervoorstellingen, o.a. in de Krakeling
- bezoek IDFA voor de groepen 7/8
- bezoek Hermitage, Tropenmuseum, het Rijksmuseum en de Hortus
- theaterlessen op school en bezoeken van theatervoorstellingen in de Krakeling
- muziek- en zanglessen verzorgd door de Muziekschool voor alle groepen

- groepen 3-4 doen dit jaar mee aan het Amsterdam Light Festival


.