Beste ouders van de Theo Thijssenschool,

Ik hoop dat jullie met de kinderen een heerlijke vakantie hebben gehad! Wij zijn afgelopen week weer begonnen en hebben zin
om de kinderen weer te zien en te starten met lesgeven!

We verwelkomen dit schooljaar vier nieuwe collega’s in ons team:
Juliette Diamant groep 1-2B, 1-2C en groep 3B
Miranda Wolse in groep 5B
Monique van de Woude in groep 7A
Floor Lamet, de nieuwe intern begeleidervoor de groepen 1 t/m 4.

Afgelopen week hebben wij ons voorbereid op het nieuwe schooljaar. Naast het voorbereiden van alle lessen hebben wij als team
een studiedag gehad over groepsvorming. We zullen het komende jaar ‘een veilige groep’ als speerpunt hebben. Dit aandachtspunt
zal gedurende het schooljaar steeds terugkomen op studiedagen en vergaderingen. Een van de andere speerpunten is
‘Leren Zichtbaar Maken’; deze manier van werken met de kinderen draagt er toe bij dat de leerlingen meer zicht krijgen op hun
eigen leerproces.

Voor de komende periode staan de volgende zaken op de agenda:
de ouders van de  groepen 3, 4en 5 worden tussen 4 en 13 september uitgenodigd voor de omgekeerde 10-minutengesprekken.
Vanaf volgende week hangen de intekenlijsten naast de deur van het lokaal. Voor de omgekeerde 10-minutengesprekken geven 
de leerkrachtenjullie een formulier mee dat zij graag uiterlijk een dag voor het gesprek ingevuld terugkrijgen. Dit formulier dient als
leidraad voorhet gesprek. Wij vinden het belangrijk dat jullie ons informatie geven over jullie kind zodat wij de juiste informatie
hebben om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het formulier krijgen jullie na het gesprek terug. 

De ouders van de groepen 1, 2, 6  en 8 hebben de omgekeerde oudergesprekken van 30 september t/m 11 oktober.
De intekenlijsten voor deze gesprekken zullen vanaf 23 september naast de deur van het lokaal hangen. Voor de groepen 8
staan deze gesprekken in het teken van de kernprocedure.

De groepen 7 gaan 2 september al meteen met elkaar op kamp. De omgekeerde 10-minutengesprekken zullen daarom na het
kamp worden ingepland (9 september t/m 20 september). Denken jullie aan de betaling voor het schoolkamp? Het bedrag moet
voor 1 september worden overgemaakt naar rekeningnummer NL94 RABO 0136 8432 47.

Ook hebben we de algemene informatieavonden voor alle groepen ingepland. Deze starten om 19.30 en duren tot 20.30.
Op deze avond geven wij jullie alle algemene informatie over het komende schooljaar. Het wordt gewaardeerd als jullie hier
allemaal bij aanwezig kunnen zijn. Als je niet aanwezig kuntzijn op deze avond is het fijn dat je je afmeldt bij de leerkracht.
De avonden zijn op de volgende data:

De groepen 7-8        donderdag 29 augustus

De groepen 3 -4       woensdag 4 september

De groepen 5-6        donderdag 5 september

De groepen 1-2        woensdag 18 september

We starten meteen de eerste week met gym dus zorg ervoor dat de gymkleren weer gewassen zijn, de gymschoenen
(zonder zwarte zool) de juiste maat hebben en vooral dat de gymkleren meegaan op de dag dat de kinderen gym hebben ☺Het gymrooster is te vinden in de bijlage.Kleuters hebben 4x per week gym en hebben geen aparte gymkleding nodig. 

Hieronder belangrijke data tot de herfstvakantie die ook op onze website www.ttsa.nl  en in de tweewekelijksenieuwsbrief staan.

Maandag 26 augustus                       eerste schooldag

Donderdag 29 augustus                    19.30informatieavond groepen 7-8

Maandag 2 september                       groepen 7 op kamp

4 september t/m 13 september          omgekeerde 10-minutengesprekken groepen 3, 4 en 5

Woensdag 4 september                     19.30 uur informatieavondgroepen 3-4

Donderdag 5 september                    19.30 uur informatieavondgroepen 5-6

9 september t/m 20 september         omgekeerde 10-minutengesprekken groepen 7

Woensdag 18 september                  19.30 uur informatieavondgroepen 1-2

Vrijdag 27 september                        alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team

30 september t/m 11 oktober            omgekeerde 10-minutengesprekken groepen 1,2,6 en 8

Maandag 7 oktober                           groep Aloeette/Gerda en groep Carmen op kamp

Woensdag 9 oktober.                        groep Simone/Miranda en groep Bret op kamp

Woensdag 16 oktober                        groep Tugba/Michelle en groep Femke op kamp

Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober                         Herfstvakantie

Maandag 28 oktober                         alle kinderen vrij: studiedag team

We zien jullie allemaal maandag! Wij hebben er zin in!

  

Mede namens het team van de Theo Thijssen,

Francesca Hand

Op vrijdag 18 oktober kan er geen
rondleiding op school plaatsvinden.