Susnet Facebook Like Box

"Een gelukkige school is denk ik een school waar gelijkwaardigheid en vriendschap heerst tussen de kinderen, waar persoonlijke groei belangrijker is dan prestaties, waar de kinderen zich geborgen weten, waar veel bewogen wordt en veel creatiefs gemaakt." (aldus een ouder op onze school)

De visie van de Theo Thijssenschool

De Theo Thijssenschool wil een school zijn waar kinderen graag komen, waar zij zich veilig en gewaardeerd voelen en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Om nu in het klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze multiculturele samenleving, leren we de kinderen respect te hebben voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in kleur, ras, religie, opvattingen, sekse en seksuele geaardheid. Deze visie op onderwijs is terug te vinden bij de naamgever van de school…Theo Thijssen:

M’n heerlijke, lieve, lastige stel.
ik weet eigenlijk maar één ding:
de jaar of wat, dat ik jullie heb en
dat jullie mij hebben, behoren wij
enkel-maar een gelukkige klas te
zijn. En de rest is nonsens hoor, al
zal ik dat jùllie nooit zeggen.
uit ‘De gelukkige klas’

… en ons motto: school voor individueel onderwijs en dikke pret.

 

Individueel onderwijs
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Daar houden wij onze school zoveel mogelijk rekening mee. We mogen van kinderen niet verwachten dat ze zich in hetzelfde tempo, in dezelfde tijd en op hetzelfde moment de leerstof eigen maken. Daarom streven wij ernaar onderwijs op maat te leveren zodat elk kind krijgt wat het nodig heeft.

Dikke pret
Vanaf hun vierde jaar brengen kinderen een groot deel van hun dagen door op school. Alleen al daarom moeten we ervoor zorgen dat ze graag naar school gaan. De grootste uitdaging voor een school is kinderen te laten ervaren dat leren leuk kan zijn. Pas dan zal het leren succesvol zijn. De klas moet pret hebben. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten die het schoolleven van de kinderen extra plezierig moeten maken en die kinderen de kans geven andere capaciteiten te ontwikkelen zoals creativiteit, kunstzinnigheid, verantwoordelijkheid voor de natuur en sportiviteit. Zo gaan we onder andere naar musea en theatervoorstellingen, werken in de schooltuin en komen er soms kunstenaars of schrijvers op school.

Succesvolle leerlingen
Wij vinden hoge onderwijsopbrengsten belangrijk, omdat kinderen hierdoor meer mogelijkheden kunnen krijgen in hun leven. Sinds wij deelnemen aan de CITO-eindtoets, scoren wij boven het landelijk gemiddelde; wij streven ernaar dit zo te houden of zelfs te verbeteren waar mogelijk. Op deze wijze wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen.

Veilige leeromgeving
We willen een veilige leeromgeving voor onze kinderen creëren. Dat is een basisbehoefte en noodzakelijk om leren leuk te vinden en succesvol te zijn. Dat doen we onder meer door afstemming van het onderwijs op de ervarings- en belevingswereld van de kinderen, open staan voor initiatieven van kinderen, het bevorderen van een open en communicatief schoolklimaat en een actieve bestrijding van discrimineren en pesten. 
Als leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en zich competent voelen, leidt dat tot een positief zelfbeeld – een belangrijke basis om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Samenwerken
In onze onderwijsaanpak is veel aandacht voor het samenwerken, waarbij kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. Wij doen samen wat samen kan. De kinderen werken op eigen niveau – in een groepje of individueel – waar dat nodig is.
Werken met anderen geeft plezier in wat je doet; je leert van anderen, je deelt gedachten, ideeën en ervaringen. Het helpt kinderen te ervaren dat leren dikke pret is. Samenwerken helpt ook onderwijs op maat te leveren; kinderen kunnen elkaar helpen en instrueren zodat zij vervolgens in eigen tempo weer verder kunnen.

Zelfstandigheid
Een kind dat zelfstandig taken kan uitvoeren, ervaart succes en succes leidt tot plezier en je prettig voelen. Daarom is zelfstandig werken op onze school een belangrijke activiteit. Bovendien streven wij ernaar onderwijs op maat te leveren. Om dat te kunnen realiseren is enige mate van zelfstandigheid van belang.