NIEUWE OUDERS

Een gelukkige school is denk ik een
school waar gelijkwaardigheid en
vriendschap heerst tussen de kinderen,
waar persoonlijke groei belangrijker is dan
prestaties, waar de kinderen zich geborgen
weten, waar veel bewogen wordt en veel
creatiefs gemaakt.”

   
 

 

DE GELUKKIGE KLAS

M’n heerlijke, lieve, lastige stel.
ik weet eigenlijk maar één ding:de jaar of wat,
dat ik jullie heb en dat jullie mij hebben, behoren
wij enkel-maar een gelukkige klas te zijn. En de
rest
is nonsens hoor, al zal ik dat jùllie nooit zeggen.
Uit ‘De gelukkige klas’ … en ons motto: school
voor individueel onderwijs en dikke pret.DIRECT NAAR

 

 

 

 

AGENDA
6 november
start oudergesprekken op uitnodiging
8 november
ouder-inloopochtend gr 5 en 6
10 november
Lampionnenoptocht in school
16 november
open les voor ouders gr 7 en 8
17 november
start week van mediawijsheid gr 5 t/m 8
17 november
gr 7 en 8 naar IDVA
20 november
Sinterklaasversieravond
20 november
nieuwsbrief
20 november
lootjes trekken gr 5 t/m 8
28 november
ouderavond gr 8 over kernprocedure
(overstap van basis- naar voorgezet onderwijs


.